کتاب «مسائل اخلاقی، متن آموزشی فلسفه اخلاق» نوشتۀ مایکل پالمر، ترجمۀ علیرضا آل بویه، توسط انتشارات مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(قم)، انتشارات سمت در سال 1385 منشر شد و در سال 1388 به چاپ دوم رسید.
این کتاب ترجمه ای است از moral problems,A Coursebook for Schools and Colleges,  ؛ که در سال های 1991، 1992، 1994، 1995 تجدید چاپ شده است.
مترجم محترم در مقدمۀ ترجمه توضیحی مختصر از دو شاخه فلسفه اخلاق ارائه می دارد که عبارتند از:
الف) اخلاق هنجاری / توصیه ای (normative ethics)
ب) فرا اخلاق (meta ethics) یا اخلاق تحلیلی (analytic  ethics) یا اخلاق نقدی (critical ethics).
اخلاق هنجاری خود به دو شاخۀ نظری (theoretical) و عملی (practical) قابل تقسیم است، و هر یک از ایندو نیز به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند.
یکی از ویژگی های کتاب پیشرو پرداختن به هر سه حوزۀ فلسفۀ اخلاق است، یعنی علاوه بر اینکه به اخلاق هنجاری نظری پرداخته است، در مورد پژوهی ها به اخلاق هنجاری عملی می پردازد و در ضمیمۀ کتاب، فرا اخلاق را نیز مطرح می کند. در مجموع این کتاب را می توان در دستۀ کتاب های اخلاق هنجاری طبقه بندی نمود.

فهرست مطالب:

در فصل اول، با مباحث چیستی فلسفه اخلاق، اصول فعل اخلاقی: اخلاق هنجاری، مورد پژوهی: سقراط در زندان،و غیره آشنا می شویم.

در فصل دوم، با مباحث خودگرایی (1/ خودگرایی چیست، 2/ خودگرایی روان شناختی، و 3/ خودگرایی اخلاقی)، حق حیات: حق حیات و سقط جنین، حق حیات به کشی، و حق حیات و حقوق حیوانات مواجه می شویم.

فصل سوم، سودگرایی، به مباحث نظریۀ جرمی بنتام، نظریۀ جان استوارت میل و چند انتقاد بر سودگرایی، و مجازات می پردازد.

فصل چهارم، به بحث نظریۀ اخلاقی کانت، نقد و اصلاح نظریۀ کانت، و اخلاق جنگ اختصاص دارد.

فصل پنجم، با بحث موجبیت علّی و اختیار (موجبیت علی افراطی، اختیار گرایی و موجبیت علّی معتدل)، و رفتارگرایی (رفتارگرایی روان شناختی و زیستی) سروکار دارد.

پیوست یا ضمیمۀ این کتاب به فرا اخلاق اختصاص دارد که سه بحث طبیعت گرایی اخلاقی، طبیعت ناگروی اخلاقی، و ناشناخت گرایی اخلاقی را از نظر می گذراند.

مترجم در معرفی نویسندۀ این اثر، دکتر میاکل پالمر، می گوید که وی در دانشگاه های مختلف، از جمله مک ماستر تدریس کرده و آثار زیر نیز از او منتشر شده است:
فلسفۀ هنر پل تیلیش (paul Thillich’s philosophy of art)
مسائل اخلاقی در پزشکی (Moral problems in medicine)
وی ویراستار همکار اثر شش جلدی پل تیلیش: آثار عمده (paul thillich: Main Works) نیز بوده است.

مطالب مرتبط:

کتاب «مبانی فلسفه اخلاق» نوشته رابرت ال. هولمز

کتاب «فلسفۀ اخلاق» نوشتۀ ویلیام کی. فرانکنا

معرفی کتاب درآمدی جدید به فلسفۀ اخلاق

معرفی کتاب فلسفۀ اخلاق در قرن بیستم

کتاب «تاریخ فلسفه اخلاق غرب» ویراستۀ لارنس سی. بکر.

کتاب «نگاهی به فلسفۀ اخلاق در سدۀ بیستم»

کتاب «زبان اخلاق» نوشتۀ ریچارد مروین هیر

+ نوشته شده در یکشنبه پنجم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:27 توسط عباس مهدوی |