«باور فلسفي» ماهنامه‌اي در حوزه انديشه و فلسفه با نگاهي ويژه به فلسفه، کلام و عرفان اسلامي ايراني، منتشر شد.

درباره شماره نخست: در بخش آموزش فلسفه گفتگويي را با عبدالرسول عبوديت انجام داديم که محور اصلي آن آموزش فلسفه اسلامي و متون آموزش فلسفه اسلامي و متون آموزشي آن است. در پيوند با اين گفتگو چند متن مقدماتي در حوزه‌هاي مختلف فلسفي از نويسندگان غربي انتخاب و ترجمه شد تا نمونه‌هايي عيني از متون استاندارد امروزي و شيوه هاي نگارش آن به دست داده باشيم. در بخش فلسفه در اين شماره بيشتر متوجه حوزه‌هاي بنيادي و انتزاعي‌تر فلسفه بوديم و به معرفت‌شناسي، منطق و فلسفه ذهن بيشتر از حوزه‌هاي ديگر پرداختيم. در بخش عرفان مطلبي از ويليام چتيک درباره مولانا آمده است. در بخش نهايي مجله که به کتاب‌شناسي اختصاص يافته است به مناسبت انتشار جلد نخست مجموعه مجموعه آثار شيخ اشراق پرداخته ايم.

نشريه «باور فلسفي»، سال اول، شماره اول، ارديبهشت 92

مدير مسئول و سردبير: محمد کيوان‌فر

شوراي تحريريه: مرتضي کاردر، علي مهجور، عباس مهدوي

آموزش فلسفه

گفتگو با عبدالرسول عبوديت.....

درآمدي به فلسفه 1/ فيليپ پکورينو/مرتضي کاردر

تفکر انتقادي1/ آدا ويگينز/ روح‌الله محمودي

درآمدي بر متافيزيک معاصر/ مايکل جي. لاکس/ صالح افروغ

فلسفه

تحليل مفهوم معرفت ميان فيلسوفان معاصر/بهرام عليزاده

منطق در فلسفه اسلامي/ دبورا بلک/ محمدحسين صالحي

استدلال‌هاي ارسطويي در چارچوب منطق جديد/ علي مهجور

روان‌شناسي و فلسفه ذهن عربي و اسلامي/ آلفرد ايوري/ ياسر پور اسماعيل

از فيلسوفان بپرسيد/ ترجمه حسين کيوان‌فر

عرفان

مولوي و مذهب عشق/ ويليام چيتيک/ محمد کيوان‌فر

کتاب‌شناخت

گفتگو با محمد ملکي

مروري بر کتاب حکمت اشراق يدالله يزدان‌پناه/ عباس مهدوي

مروري بر ده کتاب درباره فلسفه اشراق/ محمد درودگري

مروري بر کتاب‌هاي فلسفي منتشر شده در سال 1391

اخبار نشريه

------------------

مطالب مرتبط:

"باور فلسفی" منتشر شد

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 16:10 توسط عباس مهدوی |Ancient Ethics and Modern Morality

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 20:3 توسط عباس مهدوی |Volume 15, Issue 1, March 2013

Getting ‘virtual’ wrongs right

Robert Francis John Seddon

درست شدن/كردن اشتباهات 'مجازی'

رابرت فرانسیس جان


Enacting taboos as a means to an end; but what end? On the morality of motivations for child murder and paedophilia within gamespace

Garry Young

تصویب تحريم‌ها به عنوان وسیله‌ای برای رسيدن به هدفي؛ اما چه هدفی؟ در مورد اخلاق انگیزه‌های قتل کودکان و آزار جنسی کودکان در محل بازي

گری جان


Pornography, ethics, and video games

Stephanie L. Patridge
پورنوگرافی، اخلاق، و بازی‌های ویدئویی

استفانی ال.  پاتريج

Considering the ethical implications of social media in social work education

Rana Duncan-Daston, Maude Hunter-Sloan, Elise Fullmer
توجه به لوازم اخلاقی رسانه‌های اجتماعی در آموزش مددكاري اجتماعی

رعنا دانکن،.....

How to approximate users’ values while preserving privacy: experiences with using attitudes towards work tasks as proxies for personal value elicitation

Sven H. Koch, Rumyana Proynova, Barbara Paech…

چگونه به ارزش‌هاي کاربران نزديك شويم، در حالی که حریم خصوصی را حفظ مي‌كنيم.......


Book Review
نقد و بررسي كتاب

Anita Allen: Unpopular privacy: what must we hide?

Tony Doyle
آنیتا آلن: حریم خصوصی مردم‌ناپسند: ما چه چيزي را باید پنهان كنيم؟

تونی دویل


Rocci Luppicini: Ethical impact of technological advancements and applications in society

Alireza Isfandyari-Moghaddam
تأثیر اخلاقی پیشرفت‌ها و كاربست‌هاي تکنولوژیکی در جامعه

عليرضا اسفندیاری مقدم

------------------

مطالب مرتبط:


+ نوشته شده در شنبه دهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 21:12 توسط عباس مهدوی |

The Grounds of Moral Status

Agnieszka JaworskaJulie Tannenbaum

زمينه‌هاي وضعيت اخلاقي

-----------------

مطالب مرتبط:

مدخل «فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي آدام اسميت» در دايره‌المعارف استنفورد

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 1:48 توسط عباس مهدوی |

Human Reproduction and Genetic Ethics

home page.

volume 16, issue 2, 2012

1.      Nuket Ornek Buken & Serap Sahinoglu, Gender, Infertitlity, Motherhood, and Assisted Reproductive Technology (ART) in Turkey.  (Direct link)

جنسيت، نازايي ، مادر بودن،  و تکنينک کمک‌باروري  در ترکيه

2.      Ana Sofia Carvalho & Susana Magalhães, Searching for Otherness: The View of a Novel.  (Direct link)

جستجو براي غيريت: نمايي از يک رمان

3.      Michael Fuchs, Reshaping Human Intelligence: The Debate About Genetic Enhancement of Cognitive Functions.  (Direct link)

 شکل‌دهي مجدد هوش (اطلاعات) انساني: بحث در مورد بهبود ژنتيکي کارکردهاي شناختي

4.      Matt James, Book Review: Assisting Reproduction, Testing Genes: Global Encounters with New Biotechnologies. Daphna Birenbaum-Carmeli and Marcia C. Inhorn (Eds) Berghahn Books, 2009. 256 Pages. Hardback. ISBN 978-1845-456252. RRP: £58.00.  (Direct link)

معرفي کتاب: کمک به باروري، آزمايش ژن‌ها، مواجهه‌هاي جهاني با بيوتکنولوژي جديد.............

5.      Ramani Leathard, Book Review: Islam and New Kinship: Reproductive Technology and the Shariah in Lebanon (Fertility, Reproduction and Sexuality Series) . Morgan Clarke Berghahn Books. 262 Pages. Hardback. ISBN 978-1845454326. RRP: £50.00.  (Direct link)

مرور کتاب: اسلام  و خويشاوندي جديد: فن‌آوري باروري و شريعت در لبنان (سلسله ناباروري، توليد مثل و جنسيت).....................   

7.      David J. Nixon, Should UK Law Reconsider the Initial Threshold of Legal Personality?: A Critical Analysis.  (Direct link)

آيا قانون بريتانيا بايد درباره  آستانه (مدخل) اوليه شخصيت حقوقي تجديد نظر کند: يک تحليل انتقادي

8.      Kavita R. Shah, Balancing Consciences: How Our Obsession with Autonomy Sacrifices Our Duty to Our Patients.  (Direct link)

موازنه وجدان‌ها: چگونه دلمشغولي ما نسبت به خودمختاري، وظيفه ما نسبت به بيماران‌مان را قرباني مي‌کند.


9.      Trevor Stammers, Book Review: Bioethics at the Movies. Edited by Sandra Shapshay, Johns Hopkins University Press, 2009. 380 Pages. Paperback. ISBN 978-0801890789. RRP: £29.  (Direct link)

مرور کتاب: اخلاق زيستي در فيلم‌ها

10.  Rodney Taylor, Book Review: Christian Bioethics: A Guide for the Perplexed. Agneta Sutton T&T Clark, 2008. 192 Pages. Paperback. ISBN 978-0-567-03196-6. RRP: £14.99.  (Direct link)

مرور کتاب: اخلاق‌زيستي مسيحي.....

 

11.  Rodney Taylor, Book Review: The Complete Guide to IVF: An Insider's Guide to Fertility Clinics and Treatments. Kate Brian Piatkus Books, 2009. 298 Pages. Paperback. ISBN 978-0-7499-0970-3. RRP 12.99.  (Direct link)

مرور کتاب: راهنماي کامل براي لقاح خارج رحمي.............

+ نوشته شده در دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ساعت 23:54 توسط عباس مهدوی |

Adam Smith's Moral and Political Philosophy

+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ساعت 22:39 توسط عباس مهدوی |

Moral Particularism

+ نوشته شده در جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ساعت 12:36 توسط عباس مهدوی |

Intending to err: the ethical challenge of lethal, autonomous systems

Mark S. Swiatek

قصد خطا کردن: چالش اخلاقی کشنده، سیستمهای مستقل

مارک اس. سواتک 

Virtual worlds and moral evaluation

Jeff Dunn

دنیاهای مجازی و ارزیابی اخلاقی

جف دان

Information technology and privacy: conceptual muddles or privacy vacuums?

Kirsten Martin

فن‌آوری اطلاعات و حریم خصوصی: مفهومی آشفتگي‌هاي ادراکي یا خلاء‌هاي حریم خصوصی؟

کیرستن مارتین

   

Elicitation of situated values: need for tools to help stakeholders and designers to reflect and communicate

Alina Pommeranz, Christian Detweiler, Pascal Wiggers

استنباط ارزش‌هاي معين/مقرر: نیاز به ابزارهايي برای کمک به سهام‌داران و طراحان برای منعکس‌کردن و ارتباط برقرار کردن

آلینا پُمرَنز، کريستين ديتويلر، پاسکال ويگرس

  

Anticipating ethical issues in emerging IT

Philip A. E. Brey

پیش‌بینی مسائل اخلاقی در آي تيِ در حال ظهور

فیلیپ ايْ. اي. بري

Cracking down on autonomy: three challenges to design in IT Law

U. Pagallo

سرکوب خودمختاري/آزادي: سه چالش پيش‌روي طراحی قانون آي تي

يو. پِيْگلُ
--------------

مطالب مرتبط:

  نشريه اخلاق و فناوری اطلاعات/ جلد 14، شماره 3 / سپتامبر 2012

+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ساعت 18:37 توسط عباس مهدوی |

Issue 3 – September 2012

Editors’ Overview: Neuroethics: Many Voices and Many Stories

Michael Kalichman, Dena Plemmons, Stephanie J. Bird

عصب‌پژوهي اخلاق: صداهای بسیار و داستان‌های بسیار

مایکل کليچمن، دينا پلمُنز، استفانی جي. بِرد 

Neuroscience May Supersede Ethics and Law

Thomas R. Scott


عصب‌پژوهي ممکن است جایگزین اخلاق و حقوق شود

تامس آر. اسکات

What If? The Farther Shores of Neuroethics

Henry T. Greely

چه میشد اگر؟ سواحلي دورتر از عصب‌پژوهي اخلاق

هنری تي. گريلي

Biological Indeterminacy

Ralph J. Greenspan

عدم قطعیت زيستي

رالف جي. گرینسپن

Reductionism, Brain Imaging, and Social Identity Commentary on “Biological Indeterminacy”

Ann Pirruccello

تقلیل گرایی/تحويل‌گرايي، تصویربرداری از مغز، و تفسیر/شرح هویت اجتماعی "عدم قطعیت زيستي"

The Ethics of Neuroscience and the Neuroscience of Ethics: A Phenomenological–Existential Approach

Christopher J. Frost, Augustus R. Lumiaاخلاق عصب‌پژوهي و عصب‌پژوهي اخلاق: رویکرد پدیدارشناسانه و وجودی

کریستُفر جي. فراست، آگستس آر. لوميا

Neuroscience, Ethics and Legal Responsibility: The Problem of the Insanity Defense

Steven R. Smith

عصب‌پژوهي، اخلاق و مسئولیت حقوقی: مسئله دفاع مبتني بر جنون

استیون آر. اسمیت

The Spirituality of Human Consciousness: A Catholic Evaluation of Some Current Neuro-Scientific Interpretations

Terence A. McGoldrick

معنویت/روحانيت آگاهی انساني: بررسی کاتولیکي از برخی تفاسیر علمی – عصبي جديد

ترنس اي. ام سي گُلدريک

Haunted by the Ghost in the Machine. Commentary on “The Spirituality of Human Consciousness: A Catholic Evaluation of Some Current Neuro-scientific Interpretations”

James B. Miller

ارواح ساکن در ماشين. شرحي بر " معنویت/روحانيتِ آگاهی انساني: بررسی کاتولیکي از برخی تفاسیر علمی – عصبي جديد "

جیمز بي. میلر

Ethical Concepts and Future Challenges of Neuroimaging: An Islamic Perspective

Wael K. Al-Delaimy

مفاهیم اخلاقی و چالش‌های آینده عصب‌ْتصویربرداری(تصويربرداري عصبي): یک چشم انداز اسلامی

وائل کي. آل دليمي

Translating Neuroethics: Reflections from Muslim Ethics

Ebrahim Moosa

ترجمه عصب‌پژوهي اخلاق: بازتاب‌هاي اخلاق اسلامی

ابراهیم موسی

Compassion, Ethics, and Neuroscience: Neuroethics Through Buddhist Eyes

Karma Lekshe Tsomo

محبت، اخلاق، و عصب‌پژوهي: عصب‌پژوهي اخلاق از طریق چشم‌هاي بودایی

کارما لکش تسومو

The Limits of the Buddhist Embrace of Science

Francisca Cho

محدودیت‌هاي پذيرش علم در بودایسم

فرانسيسکا چو

Science, Human Nature, and a New Paradigm for Ethics Education

Marc Lampe

علم، طبیعت انسان، و یک الگوی جدید برای آموزش اخلاق

مارک لمپ


Ethical Decision Making in the Conduct of Research: Role of Individual, Contextual and Organizational Factors

Philip J. Langlais

تصمیم‌گیری اخلاقی در انجام تحقیق: نقش عوامل فردی، متنی و سازمانی

فیلیپ جي. لينگلاي

On Social Attribution: Implications of Recent Cognitive Neuroscience Research for Race, Law, and Politics

Darren Schreiber

در مورد اِسناد اجتماعی: لوازم اخیر تحقیقاتِ عصب‌پژوهيِ شناختي درباره نژاد، قانون، و سیاست

دارن شرایبر

 

The Storytelling Brain

Sanjay K. Nigam

مغز قصه‌گو

سانجی کي. نيگَم

Neuroscience, Neuropolitics and Neuroethics: The Complex Case of Crime, Deception and fMRI

Stuart Henry, Dena Plemmons

عصب‌پژوهي، عصب‌پژوهي سياست وعصب‌پژوهي اخلاق: موارد بغرنج جرم و جنایت، فریب و تصويربرداري تشديد مغناطيسي کارکردي / ام آر آي کارکردي((fMRI

استوارت هنری، دنا پلمنس

Potential for Bias in the Context of Neuroethics

Stephanie J. Bird

امکان تعصب در زمینه عصب‌پژوهي اخلاق

استفانی جي. بِرد

--------------------------------

مطالب مرتبط:


+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 17:22 توسط عباس مهدوی |

 

Volume 16, Issue 2 – June 2012

Special Issue: Moral Responsibility

Guest Editor: J. Angelo Corlett

جلد 16، شماره 2 / ژوئن 2012

موضوع ويژه: مسئولیت اخلاقی

Editor-in-Chief’s Introduction

J. Angelo Corlett

سردبير مهمان: جي. آنجلو كرتل

Semicompatibilism and Its Rivals

John Martin Fischer

نيمه‌سازگارانگاري و رقبای آن
جان مارتین فیشر


Moral Responsibility, Manipulation Arguments, and History: Assessing the Resilience of Nonhistorical Compatibilism

Michael McKenna

مسئولیت اخلاقی، براهين مِنيپيولِيْشن، و تاریخ: ارزیابی انعطاف‌پذيري سازگارانگاري غيرتاريخي
مایکل ام‌سي كنا

Reason, Responsibility, and Free Will: Reply to My Critics

Ishtiyaque Haji

دلیل، مسئولیت، و اراده آزاد: پاسخ به منتقدان من
 
ايشتياق حاجی

Free Will and Moral Responsibility: The Trap, the Appreciation of Agency, and the Bubble

Saul Smilansky

اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی: تله، ارزيابي ميانجيگري، و حباب

The Metaphysical Presuppositions of Moral Responsibility

Helen Steward

پیشفرضهای متافیزیکیِ مسئولیت اخلاقی
هلن مباشر

 ----------------------------------------------

 

Issue 3 – September 2012

جلد 16، شماره 3 / سپتامبر 2012

Ideology, Social Ethos, and the Financial Crisis

John E. Roemer

ایدئولوژی، ويژگي‌هاي اجتماعی و بحران مالی
جان اي. رومر


Socrates on Reason, Appetite and Passion: A Response to Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith, Socratic Moral Psychology

Christopher Rowe

(نظر)سقراط در مورد دلیل، اشتها و اشتیاق: پاسخ به توماس سي. بريك‌هوس و نیکلاس دي. اسمیت، روان‌شناسی اخلاقی سقراطی
کریستوفر رو

Reply to Rowe

Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith

پاسخ به کریستوفر رو
توماس سي. بريك‌هوس و نیکلاس دي. اسمیت


 

 

--------------------------------------

Issue 4 – December 2012

جلد 16، شماره 4 / دسامبر 2012

Rights, Liability, and the Moral Equality of Combatants

حقوق، مسئولیت، و برابری اخلاقی رزمندگان

Do ‘Objectivist’ Features of Moral Discourse and Thinking Support Moral Objectivism?

 

آیا ويژگي‌هاي عيني گفتمان و تفکر اخلاقی از عینیت‌گرایی اخلاقي دفاع مي‌كنند؟

Filial Obligations: A Contextual, Pluralist Model

تعهدات فرزندی: مدل متني/زمينه‌اي، کثرت گرا

Paternalism and the Ill-Informed Agent

آقا بالاسری و عامل ناآگاه

Editor’s Choice of Books Received (2012)


منتخب كتاب‌هاي دريافتي سال 2012

-----------------

مطالب مرتبط:

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 15:53 توسط عباس مهدوی |

Ethics

The Objectivity of Ethics and the Unity of Practical Reaso
Katarzyna de Lazari-Radek and Peter Singer  

عینیت اخلاق و وحدت عقل عملی

   
Backing Away from Libertarian Self-Ownership
David Sobel

 پشتیبان‌گیری از اصل مالکيت ليبرترين

دیوید سوبل

 
  
  
Trustworthiness
Karen Jones

(قابليت) اعتماد

کارن جونز


Vague Projects and the Puzzle of the Self-Torturer
Sergio Tenenbaum and Diana Raffman

 پروژه‌های مبهم و پازل خود شکنجه


 
Moral Status and the Direction of Duties
Simon Căbulea May

وضعیت اخلاقی و جهت وظایف


Action Individuation and Deontic Cycling
Stephen C. Makin

تفرد در عمل و دور دئونتيک

 استفانسي. میگیرن


   ------------------------------------------------------------------------
Book Reviews

Justin Broackes, ed., Iris Murdoch, Philosopher: A Collection of Essays

  آیریس مرداک، فیلسوف: مجموعه مقالات


cott A. Davison, On the Intrinsic Value of Everything

اسکاتاي.دیویسون، درباره ارزش ذاتی همه چیز

James J. DiCenso, Kant, Religion, and Politics

 کانت، مذهب، و سیاست
Evan Fox-Decent, Sovereignty’s Promise: The State as Fiduciary 

ايوان فاکس – دسنت، وعده حاکمیت: دولت به مثابه امانتدارRuth W. Grant, Strings Attached: Untangling the Ethics of Incentives

 روت دبليو.گرانت، رشته‌هاي به‌هم پيوسته:انگيزه‌هاي اخلاقي غيرآشفتهNicole Hassoun, Globalization and Global Justice: Shrinking Distance, Expanding Obligations

   نیکول حسون، جهانی شدن و عدالت جهانی: کاهش فاصله

   گسترش تعهدات 

John F Horty, Reasons as Defaults
 

جان اف هارتي ، دلایل به‌مثابه کاستي‌ها


  

Philip Kitcher, The Ethical Project
 

فیلیپ کيتچر، پروژه اخلاقیDavid Phillips, Sidgwickian Ethics 

دیوید فیلیپس، اخلاق سيجويکDouglas Portmore, Commonsense Consequentialism: Wherein Morality Meets Rationality(

   داگلاس پورتمور، نتيجه‌گرايي فهم عرفي: جايي که اخلاق با عقلانيت ملاقات مي‌کندToni Rønnow-Rasmussen, Personal Value

  

تونی- راسموسن، ارزش شخصی
John Tomasi, Free Market Fairness

جان توماسي، انصاف بازار آزاد

-----------------------------------

مطالب مرتبط:


+ نوشته شده در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:57 توسط عباس مهدوی |

Bioethics

------------

مطالب مرتبط:

جديدترين مدخل‌هاي اخلاق در دايرة‌المعارف استنفورد

+ نوشته شده در شنبه چهارم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:46 توسط عباس مهدوی |

Joseph Butler's Moral Philosophy

فلسفه اخلاق جوزف باتلر

------------

مطالب مرتبط:

مدخل «موتورهاي جستجو و اخلاق» در دايرة‌المعارف استنفورد

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ساعت 14:59 توسط عباس مهدوی |


Search Engines and Ethics

Herman Tavani

 موتورهاي جستجو و اخلاق

----------

مدخل‌هاي مرتبط:

كار كامپيوتر و مسئوليت اخلاقي

Computing and Moral Responsibility

اخلاق پژوهش اينترنتي

Internet Research Ethics

Elizabeth A. Buchanan

Michael Zimmer

فناوري اطلاعات و ارزش‌هاي اخلاقي

Information Technology and Moral Values

John Sullins

كامپيوتر و اخلاق اطلاعات

computer and information ethics

Terrell Bynum

فناوري اطلاعات و ارزش‌هاي اخلاقي

information technology: and moral values 

فناوري اطلاعات و رويكردهاي پديدارشناختي به اخلاق

information technology: phenomenological approaches to ethics and

Lucas Introna

حريم خصوصي

privacy

Judith DeCew

شبكه‌هاي اجتماعي و اخلاق

Social Networking and Ethics

Shannon Vallor

فلسفه تكنولوژي/فناوري

technology, philosophy of

Maarten Franssen

Gert-Jan Lokhorst

Ibo van de Poel

+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 0:14 توسط عباس مهدوی |Ethics and Information Technology

Volume 14, Number 3 (2012)
Special Issue: Friendship Online
Guest Editor: Dean Cocking
اخلاق و فناوری اطلاعات
جلد 14، شماره 3 / سپتامبر 2012
موضوع ويژه: دوستی آنلاین
ويراستارمهمان: دین كوكينگ

Introduction: one thousand friends

Dean Cocking, Jeroen van den Hoven and Job Timmermans

مقدمه: یک هزار دوست


Flourishing on facebook: virtue friendship & new social media

Shannon Vallor
شکوفایی در فیس بوک: دوستی مجازي و رسانه‌های اجتماعی جدید
شانون والور

Why virtual friendship is no genuine friendship

Barbro Fröding and Martin Peterson
چرا دوستی‌های مجازی دوستی واقعی نيست
مارتین پترسون

How shall i compare thee? Comparing the prudential value of actual virtual friendship

Johnny Hartz Søraker
چگونه من با تو مقایسه مي‌شوم؟ مقایسه ارزش محتاطانه دوستی واقعی مجازی

Real character-friends: Aristotelian friendship, living together, and technology

Michael T. McFall
دوستان – با كاركتر واقعي: دوستی ارسطویی، با هم زندگی كردن، و فن آوری
مایکل تي. ام سي فال

The obstacles against reaching the highest level of Aristotelian friendship online

Robert Sharp
موانع در برابر رسیدن به بالاترین سطح از دوستی ارسطویی آنلاین
رابرت شارپ

--------------

مطالب مرتبط:

مجله اخلاق و فناوري اطلاعات/ مجلد 14/ 2012/+ نوشته شده در شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 2:27 توسط عباس مهدوی |

  Ethics
   Vol. 122, No. 4, July 2012
   http://www.jstor.org/stable/10.1086/662058

Articles

مقالات  

    Autonomous Action: Self-Determination in the Passive Mode

Sarah Buss

اقدام خودمختار: خود مختاری در حالت غیر فعال
سارا باس 

    Paternalism, Respect, and the Will

   

Daniel Groll

آقا بالاسری، احترام، و اراده
دانیل گرُلl 

Discussions

Immigration, Association, and Antidiscrimination

   Michael Blake

مهاجرت، انجمن، و يکسان‌نگريمایکل بلیک

   Do Particularists Have a Coherent Notion of a Reason for Action?  

Andrea Lechler

آیا ويژگي‌نگرها یک مفهوم منسجم از دلیلِ عمل دارند؟
 

 

   Two-Level Eudaimonism and Second-Personal Reasons

    Bradford Cokelet


دو سطح سعادت‌باوري  و دلایل شخص دوم

برادفورد کُکِلت


Book Reviews

نقد و بررسي/ معرفي کتاب    Anita L. Allen, Unpopular Privacy: What We Must Hide

Unpopular Privacy: What We Must Hide by Allen, Anita L
Review by: David Meelerآنیتا ال. آلن،

حریم خصوصی منفور: ما باید چه چيزي را مخفی کنيم

دیوید ميلر


 

Jack Balkin, Constitutional Redemption

جک بالکين،

رستگاری قانون‌مدار


Jack Balkin, Living Originalism

Review by: Jeffrey Goldsworthyجک بالکين،

اصل‌مدارانه زندگي کردنSeyla Benhabib, Dignity in Adversity: Human Rights in Troubled Times

    Review by: Mathias Risse


سيلا بِن‌حبيب،

عزت در سختی: حقوق بشر در زمان‌هاي مشکل


   Talbot Brewer, The Retrieval of Ethics

    Review by: Mark LeBar

تالبوت بروئر،

بازیابی اخلاق


 

    Peter Cane, ed., The Hart-Fuller Debate in the Twenty-First Century
    Review by: Margaret Martin

پيتر کين،

بحث هارت فولر در قرن بیست و یکم

مارگارت مارتین  


    Thomas Hurka, ed., Underivative Duty: British Moral Philosophers from Sidgwick to Ewing
  

Review by: David McNaughton

توماس هورکا،

وظیفه غير اقتباسي: فلاسفه اخلاق بریتانیا از سيچويک تا اوینگ


    Robert N. Johnson, Self-Improvement: An Essay in Kantian Ethics
   

Review by: Robert B. Louden

جانسون، ان. رابرت،

پيشبرد خويش: مقاله در اخلاق کانتی

رابرت بي. لادن


    Troy Jollimore, Love’s Vision

   

    Review by: Jeffrey Seidman

 تروی جوليمر،

چشم انداز عشق


 

    F. M. Kamm, Ethics for Enemies: Terror, Torture, and War

   
    Review by: Joseph Boyle

 اف. ام. کام،

اخلاق برای دشمنان: ترور، شکنجه، و جنگ

 

   

    Andrew Sneddon, Like-Minded: Externalism and Moral Psychology
    Review by: Neil Sinhababu

 اندرو اسندون،

همفکر: برون‌گروي و روان‌شناسی اخلاق


  Charlotte Witt, The Metaphysics of Gender
  

    Review by: Natalie Stoljar

متافيزيک جنسيت

-------------------------

مطالب مرتبط:

Ethics، مجلد 122 ، شماره 2، ژانویه 2012

 
+ نوشته شده در دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 15:30 توسط عباس مهدوی |

Going Public: Good Scientific Conduct
Gitte Meyer and Peter Sandøe
شهرت آفرینی: رفتار خوب علمی

Authorship and Responsibility in Health Sciences Research: A Review of Procedures for Fairly Allocating Authorship in Multi-Author Studies
Elise Smith and Bryn Williams-Jones

تالیف و مسئولیت در تحقیقات علوم بهداشت و درمان: مروری بر روش‌هاي تقسيم منصفانه تالیف در مطالعات چند نویسنده

Educational Forum
Publication Ethics from the Perspective of PhD Students of Health Sciences: A Limited Experience
Berna Arda
گردهمايي آموزشی

اخلاق انتشار از دیدگاه دانشجویان دکترای علوم بهداشت: يك آزمون محدود


Prevalence of Plagiarism in Recent Submissions to the Croatian Medical Journal
Ksenija Baždarić, Lidija Bilić-Zulle, Gordana Brumini and Mladen Petrovečki

شیوع سرقت ادبي/انتحال در ارسال‌ (مقاله‌هاي) اخیر به مجله پزشکی کرواتی
A Tale of Two Perspectives: Regulation Versus Self-Regulation. A Financial Reporting Approach (from Sarbanes–Oxley) for Research Ethics
Vincent Richman and Alex Richman

داستان دو دیدگاه: تنظيم دربرابر خود تنظیمي. روش گزارشگری مالی ( از ساربانز-آکسلی) برای اخلاق پژوهش
وینسنت ریچمن و الکس ریچمن

Those Who Have the Gold Make the Evidence: How the Pharmaceutical Industry Biases the Outcomes of Clinical Trials of Medications

Joel Lexchin

کسانی که طلا دارند شاهدند: چگونه صنعت داروسازی تأثرگذار است بر نتایج آزمایشات بالینی داروها

 
It’s About Scientific Secrecy, Dummy: A Better Equilibrium Among Genomics Patenting, Scientific Research and Health Care
Miriam Bentwich

درباره رازداري علمی، ساختگی: تعادل بهتر در میان پتنت ژنومیک، پژوهش های علمی و بهداشت

Technology and Parental Responsibility: The Case of the V-Chip
J. Nihlén Fahlquist and I. van de Poel

فناوری و مسئولیت والدین: در مورد وي-تراشه/ چيپ (ريزتراشه اي كه در دستگاه گيرنده ي تلويزيون نصب مي شود و هدف از طراحي آن اين است كه والدين بتوانند دسترسي به برنامه هاي حاوي مطالب نامناسب براي كودكان ( خشونت ، سكس ، زبان و عبارات بزرگسالان ، . . . ) را مسدود كنند)

Framing Ethical Acceptability: A Problem with Nuclear Waste in Canada
Ethan T. Wilding

شكل گرفتن مقبولیت اخلاقی: یک مشکل با زباله‌های هسته‌ای در کانادا
 
Use of the Labour-Intensive Method in the Repair of a Rural Road Serving an Indigenous Community in Jocotán (Guatemala)

Rodrigo Ares, José-María Fuentes, Eutiquio Gallego, Francisco Ayuga and Ana-Isabel García

استفاده از روش کار فشرده در مرمت و بازسازی یک جاده روستایی در خدمت به جامعه بومی در Jocotán (گواتمالا)

A Systematic Approach to Engineering Ethics Education
Jessica Li and Shengli Fu
یک رویکرد سیستماتیک به آموزش اخلاق مهندسی

Assessing Graduate Student Progress in Engineering Ethics
Michael Davis and Alan Feinerman

ارزیابی پیشرفت دانشجو تحصیلات تکمیلی در اخلاق مهندسی
ABET Criterion 3.f: How Much Curriculum Content is Enough?
B. E. Barry and M. W. Ohland

معیار ABET  3.f (هیات تایید صلاحیت مهندسی و فن‌آوری): چقدر مطالب درسی کافی است؟

Climate Change: Evidence of Human Causes and Arguments for Emissions Reduction
Seth D. Baum, Jacob D. Haqq-Misra and Chris Karmosky

تغییر آب و هوا: شواهدي از علل بشري و استدلال برای کاهش میزان انتشار

Book Review

نقد و بررسي/معرفي کتاب
 
 
Moral Machines?
Wendell Wallach and Colin Allen’s Moral Machines: Teaching Robots Right From Wrong (Oxford University Press, 2009)
Michael S. Pritchardماشین‌هاي اخلاقی؛ آموزش درست از نادرست به ربات‌ها
وندل والاچ و کالین آلن
مایکل اس. پریچارد
   
Commentary
تفسیر/شرح كتابKristin Shrader-Frechette: Taking Action, Saving Lives: Our Duties to Protect Environmental and Public Health
Oxford University Press, New York, NY, 2007, 299 pp, $29.99 (USD) Hardback, ISBN 978-0-19532546-1


Matthew Benjamin Reisman


اقدام كردن، مراقبت كردن از زندگی: وظایف ما نسبت به حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست
انتشارات دانشگاه آکسفورد، نیویورک، نیویورک، 2007، 299 ص،  29.99 دلار، جلد گالینگور (USD)، شماره شابک 978-0-19532546-1.

متی بنیامین رایزمن
-------------------
منبع:
 SpringerLink

+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 3:43 توسط عباس مهدوی |

شبكه‌هاي اجتماعي و اخلاق

Social Networking and Ethics

----------------------------

مطالب مرتبط:

مقاله اخلاقي جديد در دايره‌المعارف استنفورد

مقاله خلاقي جديد در دايره‌المعارف استنفورد

دو مقاله اخلاقي جديد در استنفورد

+ نوشته شده در شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 1:23 توسط عباس مهدوی |SpringerLink

Special Issue Section: Robots and Ethics
موضوع ویژه: روبات‌ها و اخلاق
   
The reality of friendship within immersive virtual worlds
    Nicholas John Munn
واقعیت دوستی درون جهان‌هاي مجازی همه‌جانبه
 
    Resolving the gamer’s dilemma
    Christopher Bartel
حل معضل بازيكن
   
    An ethical framework in information systems decision making using normative theories of business ethics
    Utpal Bose
چارچوب های اخلاقی در تصمیم گیری سیستم‌های اطلاعات با استفاده از تئوری‌های هنجاری اخلاق کسب و کار        
    Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly
    Amanda Sharkey and Noel Sharkey
مادر بزرگ و روبات‌ها: مسائل اخلاقی مربوط به مراقبت ربات از افراد مسن

Robots and reality: a reply to Robert Sparrow
    Russell Blackford
روبات‌ها و واقعیت: پاسخ به رابرت اسپارو

     Can we trust robots?
    Mark Coeckelbergh
آيا ما می‌توانيم به روبات‌ها اعتماد کنيم؟
    Robots: ethical by design
    Gordana Dodig Crnkovic and Baran Çürüklü

روبات‌هاي اخلاقی طراحی شده

------------------

مطالب مرتبط:

مجله اخلاق و فناوري اطلاعات/ مجلد 14/ 2012/

+ نوشته شده در یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ساعت 1:46 توسط عباس مهدوی |

كار كامپيوتر و مسئوليت اخلاقي

Computing and Moral Responsibility

مقاله خلاقي جديد در دايره‌المعارف استنفورد

دو مقاله اخلاقي جديد در استنفورد

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱ساعت 1:36 توسط عباس مهدوی |
Albert W. Musschenga and Robert Heeger
سرمقاله

John-Stewart Gordon
حقوق بشر در اخلاق زيستي - نظری و کاربردی   
جان استوارت گوردون
  
Heike Baranzke
  آيا "تقدس زندگی " - اصل اخلاق زيستي براي حق حیات است؟

Alasdair Cochrane
بررسی رویکردهای اخلاق زيستي به حقوق بشر

حقوق بشر و کرامت انسانی
درخواستي برای جدا کردن دوقلوهاي بهم چسبيده
دوریس شرودر 


حق مراقبت های بهداشتی به عنوان یک حق قابلیت های كاركردي بشري پایه

  سخنان تنفرآمیز، اولویت آزادی، و وسوسه‌هاي نظريه غير آرماني

رابرت اس. تیلور
جوامع سربار و عدالت گذرنده

لیزا ال. فولر
نظریه آفریقایی وضعیت اخلاقی: جایگزین رابطه‌اي فردگرایی و كل‌گرايي
تادئوس متز

همدلی، حيث التفاتي به اشتراک گذاشته شده، و انگیزه ناشي از دلایل اخلاقی
Princeton University Press, 2010, ISBN 978-0-69114524-2, € 19.99
Simon Derpmann
سوزان ولف، معناي زندگی و چرايي اهمیت آن
انتشارات دانشگاه پرینستون،...

سیمون درپمن


  
Review of George Kateb: Human Dignity
Cambridge, MA/London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, (ISBN: 978-0-674-04837-9) £16.95 xiii + 238 pp (hardcover)

Jasper Doonen
ريويو (كتاب) کرامت انسانی نوشته جورج کاتب
کمبریج، MA / لندن، انتشارات بلكنپ انتشارات دانشگاه هاروارد............
جاسپر دونن

------------------------

مطالب مرتبط:

مجله نظريه اخلاقي و عمل اخلاقي/ مجلد 15/ شماره 2

نظريه اخلاقي و عمل اخلاقي /مجلد 15، شماره 1 ، فوریه 2012   

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱ساعت 3:29 توسط عباس مهدوی |

ناتواني شناختي و وضعيت/حالت اخلاقي

Cognitive Disability and Moral Status

+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 0:55 توسط عباس مهدوی |SpringerLink
سرمقاله

Ethical Discourse on the Use of Genetically Modified Crops: A Review of Academic Publications in the Fields of Ecology and Environmental Ethics

Daniel Gregorowius, Petra Lindemann-Matthies and Markus Huppenbauer


گفتمان اخلاقی در مورد استفاده از محصولات اصلاح شده ژنتیکی: بررسی آثار علمی در زمینه محیط زیست و اخلاق محیط زیست

Assumptions of the Deficit Model Type of Thinking: Ignorance, Attitudes, and Science Communication in the Debate on Genetic Engineering in Agriculture

Marko Ahteensuu


فرضیات نوع مدل کمبود تفکر: جهل، نگرش و ارتباطات علوم در بحث مهندسی ژنتیک در کشاورزی

Qualified for Evaluation? A GM Potato and the Orders of Rural Worth

Helena Valve


واجد شرایط برای ارزیابی؟ سیب زمینی GM و سفارشات ارزش روستایی

Concepts of Animal Health and Welfare in Organic Livestock Systems

Mette Vaarst and Hugo F. Alrøe


مفاهیم بهداشت و رفاه حیوانات در سیستم های دام‌ طبيعي

Farmers’ Attitude Towards Animal Welfare Aspects and Their Practice in Organic Dairy Calf Rearing: a Case Study in Selected Nordic Farms

Theofano Vetouli, Vonne Lund and Brigitte Kaufmann


نگرش کشاورزان نسبت به جنبه های رفاه حیوانات و عمل آنها را در پرورش گوساله های لبنی طبيعي: یک مطالعه موردی در مزارع منتخب نوردیک

“Loyals” and “Optimizers”: Shedding Light on the Decision for or Against Organic Agriculture Among Swiss Farmers

Stefan Mann and Miriam Gairing

"وفادارها" و "بهینه‌سازها": نوري تازه تاباندن بر تصمیم له یا علیه کشاورزی ارگانیک در میان کشاورزان سوئیس

Ethical Frameworks and Farmer Participation in Controversial Farming Practices

Sarika P. Cardoso and Harvey S. James Jr.

چارچوب‌های اخلاقی و مشارکت کشاورز در فعالیت‌های کشاورزی مورد بحث

Veganism and Living Well

Christopher Ciocchetti


گياه‌خواري و زندگی خوب
اهمیت فضائل مشارکتی در آینده آموزش محیط زیست
--------------------------


Book Review
معرفي/تقد و بررسي كتاب

گياهان زيردرختي: زندگی سیاسی جنگلها در شمال نیومکزیکو

.....................
مطالب مرتبط:
 
+ نوشته شده در شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 3:41 توسط عباس مهدوی |


1/ اخلاق پژوهش اينترنتي

Internet Research Ethics

2/ فناوري اطلاعات و ارزش‌هاي اخلاقي

Information Technology and Moral Values


+ نوشته شده در جمعه دوم تیر ۱۳۹۱ساعت 23:8 توسط عباس مهدوی |

SpringerLink

The Use and Abuse of Morality

Amelie Rorty

  

استفاده و سوء استفاده از اخلاق
آملی رورتی

Internalism and Hyperexternalism About Reasons

Joshua Gert

درون‌گروي و بسيار برون‌گروي درباره دلايل

جاشوا گرت

Response to Gert on Practical Reason

Alan H. Goldman

پاسخ به گرت  در مورد عقل عملی

آلن
 اچ. گلدمن

Can Contractualism Save Us from Aggregation?

Barbara H. Fried

آيا قراردادگرایی مي‌تواند ما را  از تجمع نجات دهد؟

باربارا
 اچ. فريد

Educating Virtue as a Mastery of Language

Sophia Vasalou

آموزش فضیلت به مثابه تسلط زبان                   

سوفیا واسال

Moral Competence, Moral Blame, and Protest

Matthew Talbert

صلاحیت اخلاقی، سرزنش اخلاقی، و اعتراض

متی تالبرت
 

Referees for October 2009–October 2011

J. Angelo Corlett

داوران اکتبر 2009 تا اکتبر 2011

J. آنجلو كرلت

Editor’s Choice of Books Received (September 2009–September 2011)

انتخاب ويراستار کتاب های دریافتی (سپتامبر 2009 تا سپتامبر 2011)

  ---------------

مطالب مرتبط:

مجله نظريه اخلاقي و عمل اخلاقي/ مجلد 15/ شماره 2

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام خرداد ۱۳۹۱ساعت 23:46 توسط عباس مهدوی |

Ethical Theory and Moral Practice, Vol. 15, Issue 2

Editorial

Albert W. Musschenga & Robert Heeger

Abstract

سرمقاله

Justifying Feasibility Constraints on Human Rights

Henning Hahn

Abstract

توجیه محدودیت‌هاي امکان سنجی در مورد حقوق بشر
هنینگ هان

The Difference Between Moral and Rational “Oughts”: An Expressivist Account

Peter Schulte

Abstract

تفاوت ميان "بايدهاي" اخلاقي و عقلي: شرح اكسپرسيويست

پیتر شولتی

Harm to Future Persons: Non-Identity Problems and Counterpart Solutions

Anthony Wrigley

Abstract

آسیب رساندن به افراد آینده: مشکلات/مسائل عدم هویت و راه حل‌های همتا
آنتونی رينگلي

Defending Gaita’s Example of Saintly Behaviour

Elizabeth Drummond Young

Abstract   

در دفاع مثال گايتا از رفتار قديسانه
الیزابت دروموند يانگ

 The Role of Practical Reason in an Empirically Informed Moral Theory

Lorraine Besser-Jones

Abstract

نقش عقل عملی در نظریه اخلاقی آگاهانه تجربی
لورین بسر- جونز

On the Duties of Commission in Commercial Life. A Kantian Criticism of Moral Institutionalism

Wim Dubbink & Bert van de Ven

Abstract

در مورد وظایف کمیسیون در زندگی تجاری. نقد کانتی نهادباوري اخلاقی،
ویم دوبينك و برت ون د ون

Subjective Reasons

Eric Vogelstein

Abstract   

دلایل ذهنی

A New Mixed View of Virtue Ethics, Based on Daniel Doviak’s New Virtue Calculus

Michelle Ciurria

Abstract

ديدگاه ترکیبی جدید از اخلاق فضیلت، بر اساس حساب فضيلت جدید دانیل داويك
میشل كيوريا

معرفي كتاب

Russell Blackford and Udo Schüklenk (Eds.), 50 Voices of Disbelief. Why We Are Atheists

John-Stewart Gordon

Abstract

50 صدای کفر. چرا ما خداناباور هستيم
جان استوارت گوردون


Thomas L. Carson: Lying and Deception. Theory and Practice, Oxford

Norbert Anwander

Abstract   

توماس ال. کارسون: دروغ و فریب. نظريه و عمل، آکسفورد
نوربرت آنواندر

------------------------

مطالب مرتبط


+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:6 توسط عباس مهدوی |

Ethics and Information Technology

On crimes and punishments in virtual worlds: bots, the failure of punishment and players as moral entrepreneurs

Stefano De Paoli & Aphra Kerr


در مورد جرائم و مجازات‌ها در دنیای مجازی: ربات‌ها، شکست مجازات و بازیکنان به عنوان کارآفرینان اخلاقی

Theft of virtual items in online multiplayer computer games: an ontological and moral analysis

Litska Strikwerda

سرقت از آیتم های مجازی در بازي‌هاي کامپیوتري چند نفره آنلاین: تجزیه و تحلیل هستی‌شناسانه و اخلاقی
 

Challenges of ethical and legal responsibilities when technologies’ uses and users change: social networking sites, decision-making capacity and dementia

Rachel Batchelor, Ania Bobrowicz, Robin Mackenzie & Alisoun Milne

چالش مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی هنگامي كاربرادها و مصرف‌كنندگان فنآوری تغییر مي‌كنندد: سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، توانايي تصميم‌گيري و عقل‌باختگي

Are intellectual property rights compatible with Rawlsian principles of justice?

Darryl J. Murphy

آیا حقوق مالکیت معنوی با اصول راولزي عدالت سازگار است؟

Coercion or empowerment? Moderation of content in Wikipedia as ‘essentially contested’ bureaucratic rules

Paul B. de Laat

اجبار یا توانمندسازی؟ اعتدال محتوا در ویکیپدیا به عنوان قواعد بوروکراتیک "اساسا رقيب "

Out of character: on the creation of virtuous machines

Ryan Tonkens

خارج از شخصيت: در مورد ايجاد ماشين‌هاي فضيلت‌مند

Unblinking eyes: the ethics of automating surveillance

Kevin Macnish

چشم‌هاي خيره: اخلاق نظارت خودکار

Book Review

Robert Merges: Justifying intellectual property
Harvard UP, Cambridge, MA, 2011, xiv+402 pp, ISBN 9780674049482

Gordon Hull

نقد و بررسي/معرفي كتاب
توجیه مالکیت معنوی
گوردن هال

 ---------------------

مطالب مرتبط:

مجله اخلاق(Ethics)/مجلد 122/ شماره 3/ آوريل 2012                           

+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:20 توسط عباس مهدوی |

 

----------------------------------------

Apr 23rd 2012 GMT

Journal of Religious Ethics

volume 40, issue 2, 2012

 1. David M. Craig, Everyone at the Table: Religious Activism and Health Care Reform in Massachusetts.  (Direct link)

هر کس سر ميز: عمل‌باوري مذهبی و اصلاح مراقبت های بهداشتی در ماساچوست

 1. Stanley Hauerwas, Remembering How and What I Think: A Response to the Jre Articles on Hauerwas.  (Direct link)

به یاد آوردن چگونه و به چه چيزي من فکر می کنم: پاسخ به مقالات JRE  در مورد  هاورواز

 1. Jennifer A. Herdt, Hauerwas Among the Virtues.  (Direct link)

هاورواز در ميان فضائل

 1. Gilbert Meilaender, Time for Love: The Place of Marriage and Children in the Thought of Stanley Hauerwas.  (Direct link)

زمان عشق: محل ازدواج و فرزندان در اندیشه استنلی هاورواز

 1. Michael S. Northcott, Reading Hauerwas in the Cornbelt: The Demise of the American Dream and the Return of Liturgical Politics.  (Direct link)

مطالعه هاورواز  در: Cornbelt  مرگ رویای آمریکایی و بازگشت سیاست های مربوط به مراسم عبادي

 1. David Novak, Defending Niebuhr From Hauerwas.  (Direct link)

دفاع نيبور از  هاورواز

 1. Jon C. Olson, The Jerusalem Decree, Paul, and the Gentile Analogy to Homosexual Persons.  (Direct link)

حکم بیت المقدس، پل، و شباهت/مقايسه غیر یهودی به افراد همجنسگرا

 1. John Perry, Vocation and Creation: Beyond the Gentile-Homosexual Analogy.  (Direct link)

جان پری

رسالت و آفرينش: فراتر از شباهت غیر یهودی-همجنسگرایي

 1. Charles Pinches, Considering Stanley Hauerwas.  (Direct link)

با توجه به استنلی هاورواز

 1. Esther D. Reed, Responsibility to Protect and Militarized Humanitarian Intervention: When and Why the Churches Failed to Discern Moral Hazard.  (Direct link)

مسئولیت حفاظت و مداخله بشر دوستانه نظامی: چه وقت و چرا کلیسا در تشخیص خطر اخلاقی شکست خورد

 1. William Werpehowski, Talking the Walk and Walking the Talk: Stanley Hauerwas's Contribution to Theological Ethics.  (Direct link)

صحبت کردن به هنگام راه رفتن و قدم زدن به هنگام صحبت كردن: كمك استنلی هاورواز به اخلاق کلامی


Journal of Medical Ethics

forthcoming articles

 1. E. Goldfarb, J. A. Fromson, T. Gorrindo & R. J. Birnbaum, Enhancing Informed Consent Best Practices: Gaining Patient, Family and Provider Perspectives Using Reverse Simulation.  (Direct link)

بهترین روش‌هاي بهبود رضایت آگاهانه: به دست آوردن دیدگاه بیمار، خانواده و ارائه دهنده، با استفاده از شبیه‌سازی معکوس

 1. D. Schmitz, Terminating Pregnancy After Prenatal Diagnosis--With a Little Help of Professional Ethics?  (Direct link)

سقط جنين پس از تشخیصِ پیش از تولد - با کمی کمک از اخلاق حرفه ای؟

3.      J. G. Berry, P. Ryan, M. S. Gold, A. J. Braunack-Mayer & K. M. Duszynski, A Randomised Controlled Trial to Compare Opt-in and Opt-Out Parental Consent for Childhood Vaccine Safety Surveillance Using Data Linkage.  (Direct link)

آزمايش تصادفی کنترل شده برای مقایسه رضایت والدین در شركت کردن و شركت نکردن برای نظارت واکسن سلامت در دوران کودکی، با استفاده از ارتباط داده‌ها

 1. M. R. Brazier, R. Gillon & J. Harris, Helping Doctors Become Better Doctors: Mary Lobjoit--An Unsung Heroine of Medical Ethics in the UK.  (Direct link)

کمک پزشکان تبدیل به پزشک برتر شد: ماری Lobjoit - قهرمان گمنام اخلاق پزشکی در بریتانیا

 1. H. S. Richardson, Comment on 'a Capacity-Based Approach for Addressing Ancillary-Care Needs: Implications for Research in Resource Limited Settings'.  (Direct link)

حاشيه بر رویکرد مبتنی بر ظرفیت برای بيان نیازهای جنبی مراقبت: پيامدهاي پژوهش در تنظیمات محدود منابع

 1. S. P. Robertson & N. Kerruish, Resolving the Impasse on Predictive Genetic Testing in Minors: Will More Evidence Be the Solution?  (Direct link)

حل و فصل بن بست در آزمون پیش‌بینانه ژنتیکی در کودکان: آیا شواهد بیشتر، راه حل خواهد بود؟

 1. D. Shaw, K. McCluskey, W. Linden & C. Goodall, Reducing the Harmful Effects of Alcohol Misuse: The Ethics of Sobriety Testing in Criminal Justice.  (Direct link)

کاهش اثرات مضر سوء استفاده از الکل: اخلاق تست هشیاری در عدالت کیفری


Journal of Military Ethics

volume 11, issue 1, 2012

 1. Reed Bonadonna, English Mercuries: Soldier Poets in the Age of Shakespeare.  (Direct link)

مركورهاي  انگلیسی: شاعران سرباز در عصر شکسپیر

 1. George M. Clifford, Jus Post Bellum: Foundational Principles and a Proposed Model.  (Direct link)

جورج م. کلیفورد، Jus Post Bellum: اصول بنیادی و مدل ارائه شده

 1. Jai C. Galliott, Uninhabited Aerial Vehicles and the Asymmetry Objection: A Response to Strawser.  (Direct link)

وسایل نقلیه هوایی بي‌سكنه و اعتراض عدم تقارن: پاسخ به   استراوسر

 1. James Turner Johnson, On Giving Birth to a New Organism and Helping to Shape a Discipline: Reflections on the Idea of The journal of Military Ethics and its Relation to Developing Thinking About Ethics and War.  (Direct link)

در مورد به وجود آوردن یک سازوكار جدید و کمک به شکل دادن یک رشته: تأملاتی در اندیشه مجلۀ اخلاق نظامی و ارتباط آن با بسط تفکر در مورد اخلاق و جنگ

 1. Andrew Mumford, Minimum Force Meets Brutality: Detention, Interrogation and Torture in British Counter-Insurgency Campaigns.  (Direct link)

حداقل نیرو در برابر وحشی گری: بازداشت، بازجویی و شکنجه در مبارزات ضد شورش انگلستان

 1. Hadassa A. Noorda, The Islamic Law of War – Justifications and Regulations.  (Direct link)

قانون اسلامیِ جنگ - توجیه و مقررات

 1. Marcus Schulzke, Kant's Categorical Imperative, the Value of Respect, and the Treatment of Women.  (Direct link)

امر مطلق کانت، ارزش احترام و درمان زنان

 1. Jeff Shaw, What is Nanotechnology and Why Does It Matter?  (Direct link)

نانوتکنولوژی چیست و چرا مهم است؟

 1. David Whetham, Morality and War: Can War Be Just in the Twenty-First Century?  (Direct link)

اخلاقيات و جنگ: آيا جنگ در قرن بیست و یکم مي‌تواند عادلانه شود؟


Apr 19th 2012 GMT

Journal of Academic Ethics

forthcoming articles

 1. Chun Hoo Quah, Natalie Stewart & Jason Wai Chow Lee, Attitudes of Business Students' Toward Plagiarism.  (Direct link)

ناتالی استوارت و جیسون وای چولی، نگرش دانش آموزان کسب و کار نسبت به سرقت ادبي (انتحال)

 1. Phillip W. Gray & Sara R. Jordan, Supervisors and Academic Integrity: Supervisors as Exemplars and Mentors.  (Direct link)

سرپرستان و صداقت علمی: ناظران فنی (سوپروایزر) به عنوان نمونه‌ها و مربیان

 1. Iris Jenkel & Jason J. Haen, Influences on Students' Decisions to Report Cheating: A Laboratory Experiment.  (Direct link)

تأثیرات تصمیم گیری دانش آموزان براي گزارش تقلب: یک تجربه آزمایشگاهی

 1. Elizabeth Towell, Kathleen L. McFadden, William C. McCoy & Amy Buhrow, Creating an Interdisciplinary Business Ethics Program.  (Direct link)

ايجاد برنامه اخلاق كسب و كار بين‌رشته‌اي

Journal of Business Ethics

forthcoming articles

1.      Gavin Price & Andries Johannes Walt, Changes in Attitudes Towards Business Ethics Held by Former South African Business Management Students.  (Direct link)

تغییرات در نگرش نسبت به اخلاق کسب و کار برگزار شده توسط دانشجویان سابق مدیریت بازرگانی آفریقاي جنوبي


2.      Joanna Crossman & Hiroko Noma, Sunao as Character: Its Implications for Trust and Intercultural Communication Within Subsidiaries of Japanese Multinationals in Australia.  (Direct link)

Sunao به عنوان کاراکتر: پیامدهای آن برای اعتماد و ارتباط بین فرهنگی در درون شرکت‌های تابعه شرکت‌های چند ملیتی ژاپنی‌ها در استرالیا

 

3.      BaoChun Zhao & ShanShan Xu, Does Consumer Unethical Behavior Relate to Birthplace? Evidence From China.  (Direct link)

آيا رفتار غیر اخلاقی مصرف‌کننده مربوط به محل تولد است؟ شواهد به دست آمده از چین

Apr 18th 2012 GMT

Bioethics

forthcoming articles

 1. Paolo Bellavite, On the Plausibility of  Homeopathic 'Similitude'.  (Direct link)

در مورد معقولیت "شباهت" هومیوپاتيك

 1. Lionel Milgrom & Kate Chatfield, Is Homeopathy Really 'Morally and Ethically Unacceptable'? A Critique of Pure Scientism.  (Direct link)

آيا هومیوپاتی واقعا "از نظر اخلاقی غیر قابل قبول" است؟ نقد علم‌باوري محض

 1. Richard Moskowitz, For Homeopathy: A Practising Physician's Perspective.  (Direct link)

براي هومیوپاتی: چشم انداز یک پزشک شاغل

 1. Irene Sebastian, Homeopathy and Extraordinary Claims – a Response to Smith's Utilitarian Argument.  (Direct link)

هومیوپاتی و ادعاهای فوق العاده - پاسخ به برهان فایده‌گرايي اسمیت

 1. Kevin Smith, Homeopathy is Unscientific and Unethical.  (Direct link)

هومیوپاتی غیرعلمی و غیر اخلاقی

6.      Heather Draper & Tom Sorell, Telecare, Remote Monitoring and Care.  (Direct link)

کاربری، نظارت از راه دور و مراقبت

 1. Tamra Lysaght & Alastair V. Campbell, Broadening the Scope of Debates Around Stem Cell Research.  (Direct link)

گسترش دامنه بحث در اطراف تحقیقات سلول‌های بنیادی

 1. Mark Schweda & Georg Marckmann, How Do We Want to Grow Old? Anti-Ageing-Medicine and the Scope of Public Healthcare in Liberal Democracies.  (Direct link)

چگونه ما می خواهیم به پیري برسيم؟ پزشکی ضد سالمندی و حوزه بهداشت و درمان عمومی در دموکراسی‌هاي لیبرال

 1. Z. Y. L. van & Ruth Walker, Beyond Altruistic and Commercial Contract Motherhood: The Professional Model.  (Direct link)

فراتر از مادر بودن نوع‌دوستانه و قرارداد تجاری: مدل حرفه‌ای

+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:50 توسط عباس مهدوی |

----------------- 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/662057

The Ubiquity of State-Given Reasons

Mark Schroeder

حضور فراگير دلایل حكومتي

مارك  شرودر

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664753

Transmission and the Wrong Kind of Reason

Jonathan Way

انتقال و نوعي دليل خطا

جاناتان وي

 http://www.jstor.org/stable/10.1086/664749

Is Polygamy Inherently Unequal?

Gregg Strauss

آیا چند همسری ذاتا غيرعادلانه است؟

گرگ اشتراوس

 http://www.jstor.org/stable/10.1086/664754

Deontic Cycling and the Structure of Commonsense Morality

Tim Willenken

 چرخشبايامند و ساختار اخلاقيات فهم عرفي

تیم ويلنكن

 http://www.jstor.org/stable/10.1086/664750


  ------------------------------------------------------------------------

بحث و گفتگو


Accountability, Aliens, and Psychopaths: A Reply to Shoemaker

Matthew Talbert

پاسخگویی، بیگانگان، و روانی‌ها(پسيكوپات): پاسخ به شوميكر

ماتيو تالبرت

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664751

Attributability, Answerability, and Accountability: In Defense of a Unified Account

Angela M. Smith

ناشي بودن از، پاسخگویی، و مسئوليت و: در دفاع از گزارش يكنواخت

آنجلا ام. اسمیت

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664752  ------------------------------------------------------------------------

Book Reviews

 نقد و بررسي/معرفي کتاب

The Inquiring Mind: On Intellectual Virtue and Virtue Epistemology

by Baehr, Jason

Review by: James A. Montmarquet
ذهن پژوهنده: در مورد فضیلت فکری و معرفت‌شناسی فضیلتhttp://www.jstor.org/stable/10.1086/664940


The Practice of Global Citizenship

by Cabrera, Luis

Review by: Nicole Hassoun

تمرین شهروندی جهانی
كابرا، لوييس
بررسی شده توسط: نیکول حسون


http://www.jstor.org/stable/10.1086/664937

Moral Responsibility in Collective Contexts

by Isaacs, Tracy

Review by: Virginia Held

 مسئولیت اخلاقی در زمینه‌های گروهي

ایساکس، تریسی

بررسی شده توسط: ویرجینیا هلد
http://www.jstor.org/stable/10.1086/664954


Human Dignity

by Kateb, George

Review by: Nicholas Wolterstorff

کرامت انسانی

کاتب، جورج

بررسی شده توسط: نیکلاس ولتراستُرف


  http://www.jstor.org/stable/10.1086/664938

Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents

by List, Christian; Pettit, Philip

Review by: Bryce Huebner

آژانس گروهي: امکان، طراحی، و وضعیت نمایندگان شرکت‌

لیست، كريستين، پتی، فیلیپ

بررسی شده توسط: برایس هيوبنر

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664942

Philosophy of Law

by Marmor, Andrei

Review by: Dan Priel

فلسفه حقوق 

مارمور، آندره

بررسی شده توسط: دن بريل

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664943


Immigration and the Constraints of Justice: Between Open Borders and Absolute Sovereignty

by Pevnick, Ryan

  Review by: Shelley Wilcox

مهاجرت و محدودیت‌های عدالت: ميان مرزهاي باز و حاکمیت مطلق

 پونيك، رایان

بررسی شده توسط: شلی ويلكوكس

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664936


Oxford Studies in Metaethics, Vol. 6

by Shafer-Landau, Russ

Review by: Alex Silk

مطالعات آکسفورد در فرااخلاق، جلد 6

شافر- لاندا، راس

بررسی شده توسط: الکس سيلك

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664994

Motive and Rightness

by Sverdlik, Steven

Review by: Liezl van Zyl

انگیزه و درستی

اسوردليك، استیون

بررسی شده توسط: ليزل ون زيل

http://www.jstor.org/stable/10.1086/665615

Reconstructing Rawls: The Kantian Foundations of Justice as Fairness

by Taylor, Robert S.

Review by: Catherine Galko Campbell

بازسازی راولز: مبانی کانتی عدالت به مثابه انصاف

تیلور، رابرت اس.

بررسی شده توسط: کاترین گالكو کمپبل

Nature, Reason, and the Good Life: Ethics for Human Beings

by Teichmann, Roger

Review by: John Hacker-Wright

طبیعت، عقل، و زندگی خوب: اخلاق برای موجودات بشري

تيچمن، راجر

بررسی شده توسط: جان هکر-رایت

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664939

The Immorality of Punishment

by Zimmerman, Michael J

Review by: Chad Flanders

جنبۀ غيراخلاقي مجازات

زیمرمن، مایکل جي

بررسی شده توسط: فلاندر چاد

http://www.jstor.org/stable/10.1086/664941

منتشره توسط: انتشارات دانشگاه شيكاگو


---------------

مطالب مرتبط

Ethics، مجلد 122 ، شماره 2، ژانویه 2012


+ نوشته شده در جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:4 توسط عباس مهدوی | 

Bioethics

forthcoming articles

اخلاق زيستي

 1. Edmund Henden, Heroin Addiction and Voluntary Choice: The Case of Informed Consent.  (Direct link)

اعتیاد به هروئین و انتخاب داوطلبانه: موضوع رضایت آگاهانه

 1. Emily Largent, Christine Grady, Franklin G. Miller & Alan Wertheimer, Misconceptions About Coercion and Undue Influence: Reflections on the Views of Irb Members.  (Direct link)

مفاهیم غلط در مورد اجبار و تأثير مفرط: تأملاتی در مورد دیدگاه‌هاي کاربران IRB.

 1. Tal Bergman Levy, Shlomi Azar, Ronen Huberfeld, Andrew M. Siegel & Rael D. Strous, Attitudes Towards Euthanasia and Assisted Suicide: A Comparison Between Psychiatrists and Other Physicians.  (Direct link)

نگرش‌ها نسبت به کشتن از سر ترحم و خودکشی کمک‌شده: مقایسه بین روانپزشکان و پزشکان دیگر.

 1. Laurence Perbal, The 'Warrior Gene' and the Mãori People: The Responsibility of the Geneticists.  (Direct link)

ژن جنگجو و مردم مائوری: مسئولیت متخصصان ژنتیک

5.      Tom Walker, Respecting Autonomy Without Disclosing Information.  (Direct link)

احترام به استقلال بدون افشای اطلاعات

 1. Kam Yuen-Cheng, What Does Respect for the Patient's Autonomy Require?  (Direct link)

چه نیاز به احترام به استقلال بیمار؟

 

Ethical Theory and Moral Practice

forthcoming articles

نظریه اخلاقی و عمل اخلاقی

 1. Leonard Kahn, Rule Consequentialism and Scope.  (Direct link)

نتيجه‌گرايي قاعده محور و گستره

2. Rutger Claassen & Marcus Düwell, The Foundations of Capability Theory: Comparing Nussbaum and Gewirth.  (Direct link)

مبانی تئوری قابلیت: مقایسه نوسباوم و GewirthJournal of Academic Ethics

forthcoming articles

مجله اخلاق آكادميك

 1. Susanne Bahn, Keeping Academic Field Researchers Safe: Ethical Safeguards.  (Direct link)

امن نگه داشتن پژوهشگران رشته دانشگاهی: تدابير اخلاقی

 

2.      Maria A. Moore & Stephen D. Perry, Oughts V. Ends: Seeking an Ethical Normative Standard for Journal Acceptance Rate Calculation Methods.  (Direct link)

بايدها در برابر غايت‌ها: در پي استاندارد هنجاري اخلاقی بودن برای روش های محاسبه نرخ پذیرش مجله.

   


Apr 9th 2012 GMT

Journal of Agricultural and Environmental Ethics

forthcoming articles

 1. Hanna Schösler, Joop Boer & Jan J. Boersema, The Organic Food Philosophy: A Qualitative Exploration of the Practices, Values, and Beliefs of Dutch Organic Consumers Within a Cultural–Historical Frame.  (Direct link)

فلسفه مواد غذایی ارگانيك: كاوش کیفی از روش هاي عمل، ارزش‌ها و باورهای مصرف کنندگان هلندی ارگانيك در یک چارچوب فرهنگی تاریخی


Nanoethics

forthcoming articles

 1. Philip Brey, Anticipatory Ethics for Emerging Technologies.  (Direct link)

اخلاق پیش‌بینی برای فن آوری‌های در حال ظهور

Thomas Faunce, Governing Planetary Nanomedicine: Environmental Sustainability and a UNESCO Universal Declaration on the Bioethics and Human Rights of Natural and Artificial Photosynthesis (Global Solar Fuels and Foods).  (Direct link)

پزشكي نانو سیاره‌ای حاكم: پایداری محیط زیست و اعلامیه جهانی یونسکو در مورد اخلاق زیستی و حقوق بشرِ فتوسنتز طبیعی و مصنوعی

(سوخت جهانی خورشیدی و مواد غذایی) 

Neuroethics

forthcoming articles

عصب‌پژوهي اخلاق

 1. Carrie Figdor, What is the “Cognitive” in Cognitive Neuroscience?  (Direct link)

"شناخت" در عصب‌پژوهي شناختی چیست؟

 1. Cayce Hook & Martha Farah, Neuroscience for Educators: What Are They Seeking, and What Are They Finding?  (Direct link)

کیسی هوک و مارتا فرح، عصب‌پژوهي آموزگاران: آنها به دنبال چه هستند، و چه چيزي آنها يافتند؟

3.      Ramiro Gonçalves, José Martins, Jorge Pereira, Manuel Au-Yong Oliveira & João José P. Ferreira, Enterprise Web Accessibility Levels Amongst the Forbes 250: Where Art Thou O Virtuous Leader?  (Direct link)

سطوح دسترسی به وب شركت در میان فوربس 250: کجایی ای رهبر فضیلت‌مند؟

 1. Reginald A. Litz & Nick Turner, Sins of the Father's Firm: Exploring Responses to Inherited Ethical Dilemmas in Family Business.  (Direct link)

گناهان شرکت پدر: بررسی پاسخ‌‌ها به معضلات اخلاقی ارثی در کسب و کار خانوادگي


 

Journal of Medical Ethics

forthcoming articles

مجله اخلاق پزشکی

 1. M. Ghajarzadeh, K. Hassanpour, S. -M. Fereshtehnejad, A. Jamali, S. Nedjat & K. Aramesh, Attitude Towards Plagiarism Among Iranian Medical Students.  (Direct link)

نگرش نسبت به سرقت ادبي (انتحال) در میان دانشجویان پزشکی ایران

م. قجرزاده، ك. حسن‌پور، م. فرشته‌نژاد، ا. جمال...

 1. M. M. Jain & K. Thakkar, Knowledge, Attitude and Practices Regarding the Status of 'Animal Ingredients in Medicines' Among Medical Professionals in a Tertiary Care Hospital in Mumbai: A Cross-Sectional Survey.  (Direct link)

دانش، نگرش و عملکردها با توجه به وضعیت مواد تشکیل دهنده حیواني در طب در ميان متخصصان پزشکی در بیمارستان مراقبت درجه سوم در بمبئی: یک مطالعه مقطعی

3.      J. de Vries & M. Pepper, Genomic Sovereignty and the African Promise: Mining the African Genome for the Benefit of Africa.  (Direct link)

حاکمیت ژنومی و قول آفريقايي: کاوش ژنوم آفریقايي به نفع آفریقا.

 1. P. Dolan & A. Tsuchiya, It is the Lifetime That Matters: Public Preferences Over Maximising Health and Reducing Inequalities in Health.  (Direct link)

این عمر است که اهمیت دارد: اولويت‌هاي عمومی در به حد اكثر رساندن بهداشت و کاهش نابرابری در بهداشت

 1. M. L. LaBonte, An Analysis of US Fertility Centre Educational Materials Suggests That Informed Consent for Preimplantation Genetic Diagnosis May Be Inadequate.  (Direct link)

تجزیه و تحلیل مواد آموزشی مرکز باروری ایالات متحده نشان می دهد که رضایت آگاهانه برای تشخیص ژنتیکی پیش از کاشت ممکن است کافی باشد.Journal of Business Ethics

forthcoming articles

 1. Royston Gustavson, Business Ethics as Field of Teaching, Training and Research in Oceania.  (Direct link)

اخلاق کسب و کار به عنوان زمینه تعليم، آموزش و پژوهش در اقیانوسیه

 

2.      Robert W. Kolodinsky, Debra R. Comer and Gina Vega (Eds.): Moral Courage in Organizations: Doing the Right Thing at Work.  (Direct link)

شجاعت اخلاقی در سازمان‌ها: درست کار انجام دادن

3.      Salvador Carmona, Rafael Donoso & Philip M. J. Reckers, Timing in Accountability and Trust Relationships.  (Direct link)

زمان پاسخگویی و روابط اعتماد

 1. Michael Knoll & Rolf Dick, Do I Hear the Whistle…? A First Attempt to Measure Four Forms of Employee Silence and Their Correlates.  (Direct link)

آيا صداي سوت را می شنوم ...؟ اولین تلاش برای اندازه گیری چهار شکل سکوت کارمندان و عوامل/همبسته‌هاي آنها

5.      Daewook Kim & Myung-Il Choi, A Comparison of Young Publics' Evaluations of Corporate Social Responsibility Practices of Multinational Corporations in the United States and South Korea.  (Direct link)

مقایسه ارزیابی عموم مردم جوان از شیوه های عمل مسئولیت اجتماعی مشترک در شرکت های چند ملیتی در ایالات متحده و کره جنوبی


 1. Fabio Zona, Mario Minoja & Vittorio Coda, Antecedents of Corporate Scandals: CEOs' Personal Traits, Stakeholders' Cohesion, Managerial Fraud, and Imbalanced Corporate Strategy.  (Direct link)

سابقه رسوایی‌هاي شرکتي: 'صفات شخصی CEOs، انسجام سهامداران، تقلب مدیریتی، و استراتژی شرکتي نامتوازن

-----------------------

مطالب مرتبط:

(9) تازه ترين مقاله هاي اخلاقي منتشر شده در philopaper

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:15 توسط عباس مهدوی |

مطالب قدیمی‌تر